Kokybes krepselis ESFIVP I 1 copy

Pasvalio Svalios progimnazija dalyvauja ES struktūrinių fondų ir Pasvalio rajono savivaldybės bendrai finansuojamame projekte Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01–0001 „Kokybės krepšelis“. Plačiau apie valstybės dotaciją „Kokybės krepšelį“ https://smsm.lrv.lt/web/lt/smm-svietimas/svietimo-finansavimas-ir-aprupinimas/kk-info

Tikslinė valstybės dotacija suteikiama išimtinai mokinių pasiekimams gerinti. https://duomenys.ugdome.lt/?/tinklai/krepselis/med=164

Parengtas Pasvalio Svalios progimnazijos veiklos 2021–2022 m. m. ir 2022–2023 tobulinimo planas ir pasirašyta partnerystės sutartis su NŠA ir Pasvalio rajono savivaldybe. Projekto tikslas užtikrinti kiekvieno mokinio pasiekimų ir pažangos ūgtį. Tikslui įgyvendinti pedagogai tobulins kompetencijas apie strategijas, ugdančias aukštesniuosius mąstymo gebėjimus. 1–8 klasių mokiniai įsitrauks į „Mąstymo mokyklos“ veiklas, ugdydami reflektyvų kritinį mąstymą. Mokiniai įgis įgūdžių tinkamai reaguoti į mokymosi iššūkius, gerins matematinius samprotavimo gebėjimus ir skaitymo gebėjimų įgūdžius, naudodami mąstymo žemėlapių ir kt. metodus. Progimnazija dalyvaudama Vaiko individualios pažangos (VIP) asocijuotų mokyklų tinklo veiklose, siekdama ugdymo kokybės, susitelks į prioritetinę Lietuvos švietimo kryptį – kiekvieno mokinio individualios pažangos vertinimą ir įsivertinimą, pasiekimų stebėjimo ir fiksavimo instrumentus, kad būtų laiku identifikuojami mokymosi sunkumai ir teikiama reikalinga pagalba.

Įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį ir plėtojant integruotą – patyriminį bei savivaldų ugdymą šiuolaikiškose edukacinėse erdvėse, mokiniai parengs ilgalaikius, poreikius ir polinkius atitinkančius kūrybinius/inžinerinius/tiriamuosius (STEAM) veiklos projektinius darbus, užtikrinančius mokinių dalykinių ir bendrųjų kompetencijų ūgtį.

 

Kokybės krepšelio veiklos:

Projekto „Kokybės krepšelis“ iššūkiai ir sėkmės Pasvalio Svalios progimnazijoje

STEAM savaitė progimnazijoje

Integruota-patyriminė ir savivaldaus ugdymo saugiose bei patraukliose edukacinėse erdvėse veikla 2022 m.

Patyriminė pilietiškumo ir turizmo diena 2022 m.

Mokymosi refleksijos diena

Maironio 160-mečio integruotų veiklų savaitė

Sigutės Ach integruotas literatūrinis projektas

Sigutės Ach vaizduotės lavinimo projektas

Skaitymo skatinimo iniciatyva su poetu Vladu Braziūnu

Mokinių kūrybinės raiškos paroda-konkursas „Mano ūgtis ir pažanga“

Respublikinis mokinių rašinio konkursas „Mano didžioji ūgtis“; Respublikinio mokinių rašinio konkurso „Mano didžioji ūgtis“ rezultatai

Pasvalio krašto jaunųjų matematikų komandinis „Rokunda“ konkursas

 

Kokybės krepšelio veiklų ir rezultatų viešinimas

Respublikinis gerosios ptirties sklaidos metodinis renginys Nacionalinės švietimo agentūros projekto mokykloms, dalyvaujančioms projekte „Kokybės krepšelis“

Mąstymo gebėjimo ugdymas per STEM veiklas „NordPlus“ projekto dalyviams Suomijos, Estijos, Latvijos mokytojams ir mokiniams

Projektas „Kokybės krepšelis“ pagalbos mokiniui mokantis teikimas

 

Respublikinis forumas „Vaiko individualios pažangos (VIP) mokyklų tinklas: mokomės iš patirties“ Šiaulių „Salduvės“ progimnazijoje

Pasvalio Svalios progimnazijos kelionė link pažangos; 4K modelis

 

VIP tinklo stažuotė Pasvalio Svalios progimnazijoje „Pedagogų veiklos galimybės, plėtojant vaiko individualios pažangos (VIP) kultūrą mokykloje“

Stažuotės darbotvarkė 

Mokinio asmeninė ūgtis 

Gamtosaugos ir darnios mokyklos principų įgyvendinimas

 

Respublikinė konferencija „Projekto „Kokybės krepšelis“ tvarių praktikų ir idėjų įgyvendinimo VIP partnerių mokyklose refleksija“

Pedagogų veiklos galimybės plėtojant vaiko individualios pažangos (VIP) kultūrą mokykloje

Šiaulių „Salduvės“ progimnazijos mokytojų stažuotė Pasvalio Svalios progimnazijoje

VIP Tauragės „Šaltinio“ progimnazijos mokytojų stažuotės Pasvalio Svalios progimnazijoje refleksija

VIP mokyklų tinklo Šiaulių Vinco Kudirkos progimnazijos mokytojų stažuotė Pasvalio Svalios progimnazijoje

 

Respublikinė metodų mugė „Kūrybiškumo kompetenciją ugdantys metodai pamokose“ Joniškio Mato Slančiausko progimnazijoje

Pasvalio Svalios progimnazijos pedagogų dalinimasis patirtimi  respublikinėje metodų mugėje Joniškyje

 

2022-2023 m. m. veiklos tobulinimo planas

Veiklos tobulinimo ataskaita už pirmuosius veiklos tobulinimo metus

Tarpinės ataskaitos:

2022-04-05

2022-06-05

2022-11-05

2023-01-05

2023-03-05

Veiklos tobulinimo plano patikslinimas

      

Mokyklos emblema

Pamokų laikas (1 kl.)

1. 8.00–8.35
2. 8.55–9.30
3. 9.50–10.25
4. 10.45–11.20
5. 11.55–12.30

Pamokų laikas (2–8 kl.)

1. 8.00–8.45
2. 8.55–9.40
3. 9.50–10.35
4. 10.45–11.30
5. 11.55–12.40
6. 13.00–13.45
7. 13.55–14.40
8. 14.50–15.35

Kontaktai

Vilniaus g. 46

Pasvalys LT-39177

Tel.: (8 451) 34548

Faksas  (8 451) 38333

El. paštas: svalios@pasvalys.lt

Kalendorius

December 2023
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Paieška

Svetainę lanko

Dabar svetainėje 11 svečių ir narių nėra

Lankytojų skaitiklis

1102693
Šiandien
Vakar
Šią savaitę
Praėjusią savaitę
Šį mėnesį
Praėjusį mėnesį
Viso
560
3085
7032
1066997
14753
80985
1102693

Jūsų IP: 172.31.28.20
2023-12-06